dimarts, 19 d’abril del 2016

Contra el feixisme, el racisme i qualsevol tipus de discriminació

Per una Sabadell, comarca, país i món igualitaris i antifeixistes

Les agressions de caire feixista i racista han estat, i són, per desgràcia, una constant en les darreres dècades a la comarca, al país i arreu. La trista commemoració dels 23 anys de la mort de Guillem Agulló fa tot just uns dies, les recents agressions al CSA l’Obrera o a persones que feien un mural antifeixista a Sabadell o les mobilitzacions feixistes arreu d’Europa contra les persones refugiades en són proves.

Sabadell i comarca tenen una llarga tradició d’organització social i lluita antifeixista i antiracista que cal no només conservar sinó també estendre a les generacions presents i futures fent de dic de contenció a qualsevol moviment de signe feixista o racista.
Així doncs, les entitats, col·lectius, espais sotasignants, volem reiterar, amb els següents compromisos, el nostre caràcter antifeixista i antiracista; així doncs afirmem que:
  • Ens comprometem a vetllar arreu dels nostres barris i viles per promoure la memòria històrica com a antídot contra el feixisme, el racisme i la intolerància.
  • Ens comprometem a denunciar i combatre amb totes les eines i mitjans qualsevol discriminació per raó d’origen, ètnia o gènere. Especialment les que pateixen les persones amb situació de més feblesa en aquesta societat, com persones nouvingudes o refugiades.
  • Ens comprometem a solidaritzar-nos i participar de tota mobilització de suport a qualsevol persona, espai, col·lectiu o entitat que pateixi agressions de tipus feixista o racista.
  • Ens comprometem a denunciar tots aquells marcs legals autonòmics, estatals o internacionals que promoguin el feixisme, el racisme, la discriminació o persecució per motius d’ètnia o origen contra qualsevol persona o col·lectiu com són la llei d’estrangeria o el recent acord entre Turquia i la UE.
  • En aquest sentit, ens comprometem a participar de la mobilització que es realitzarà el proper 24 d’abril a Sabadell per denunciar les darreres agressions que ha patit aquesta ciutat.
Sabadell, comarca, país i arreu són i seran antifexistes ara i sempre, no passaran!