dilluns, 11 de maig de 2015

Comunicat de suport d'Endavant (OSAN) Sabadell, a l'ocupació de l'Obrera de Sabadell.

El col∙lectiu Recuperem l'espai comú va ocupar un espai a l'Eixample de Sabadell el dia 1 de Maig. 
Davant d'aquesta acció des de l'assemblea d'Endavant (OSAN) del Vallès Occidental volem les 
següents consideracions: 
  • Entenem l'ocupació d'espais en desús per a ús social com un dret de les treballadores que tot i no estar recollit en la legalitat vigent té una inqüestionable legitimitat pel simple fet de que es tracta d'una acció que socialitza una propietat privada per a donar­li un ús social positiu i constructiu. En aquest cas concret propietat d'una entitat bancària que ha aconseguit enriquir­se a base d'apropiar-se del treball aliè. 
  • Els centres socials alliberats han jugat durant els darrers 20 anys un paper molt important en la creació i creixement dels moviments socials de la ciutat i són un espai de trobada i socialització des d'on s'han pogut impulsar iniciatives rupturistes i de transformació social. Entenem que aquests espais són imprescindibles i que no ens hem d'esperar a que governants capitalistes ens cedeixin aquests espais i que legítimament podem obrir la porta, entrar­hi i acondiciar­los per obrir­los a la ciutadania. 
  • Valorem que en un context de crisi capitalista com el que estem patint recuperar una col∙lectivitzar un immoble propietat d'un banc és un acte revolucionari. Els bancs han estat rescatats amb diners públics. Una riquesa que hem generat les treballadores i que els partits del règim des de CiU al PP passant per PSC­PSOE i ICV han entregat o permès que s'entregués als empresaris de la banca. Tenim ple dreta a recuperar aquestes propietats i socialitzar­les. 
  • Des del 2003 amb l'alliberament del CSO Els Maquis Sabadell a vist com els moviments socials i l'Esquerra Independentista i anticapitalista han donat vida i ús als espais que havien queda en desús i en mans d'especuladors. L'esquerra rupturista sabadellenca ha denunciat la perversitat del model de polítiques d'habitatge des de fa molts anys; una lluita que s'ha vist accentuada amb la crisi i els desnonaments. I una lluita que ha donat els seus fruits en forma de forts moviments en defensa del dret a l'habitatge i contra les lleis injustes i la mercantilització d'un dret bàsic. 
  • Reivindiquem i defensem doncs el dret a la recuperació d'espais per a viure­hi i per a generar projectes socials. 
  • Volem mostrar tot el nostre suport als 4 blocs alliberats per la PAHC de Sabadell i al nou centre social L'Obrera.
Recuperem l'espai comú, recuperem l'obrera.
La lluita és l'únic camí!